Thư chúc mừng của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN đến Đức cha Tân Giám mục

25/04/2018

Thư chúc mừng của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN đến Đức cha Tân Giám mục

WHĐ (25.04.2018) - Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, Giuse Nguyễn Chí Linh, đại diện cho HĐGMVN, Tổng giáo phận Huế, Giáo phận Thanh Hóa và Giáo hội Việt Nam, gửi lời chúc mừng đến Đức cha Tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường, quý Đức cha giáo phận Đà Lạt và mọi người yêu mến Đức cha Tân cử Giuse. 
LỊCH PHỤNG VỤ