Thánh lễ mừng Năm Thánh tôn vinh các Thánh tử Đạo Việt Nam tại Giáo phận Phú Cường

01/08/2018


LỊCH PHỤNG VỤ