Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại TGP Huế

16/04/2017

Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại TGP Huế

Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại TGP Huế
 

Vào lúc 08g30 ngày 16.4.2017, tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ tế Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh.

Cùng đồng tế trong Thánh lễ, còn có sự hiện diện của Đức Nguyên TGM Phanxicô Xavie, Cha Tổng Đại Diện Antôn, quý Cha thuộc triều và dòng trong Hạt thành phố.


Rất đông giáo dân thuộc nhiều giáo xứ, các tu sĩ nam nữ các hội dòng cùng hiệp ý tham dự trong Thánh lễ này.

LỊCH PHỤNG VỤ