Thánh Lễ cầu hồn và các đoàn kính viếng Ông Cố Laurensô

06/07/2017

Thánh Lễ cầu hồn và các đoàn kính viếng Ông Cố Laurensô

Thánh Lễ cầu hồn và các đoàn kính viếng Ông Cố Laurensô
 
Vào lúc 05g00 ngày 06.07.2017, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ tế Thánh Lễ phục tang và cầu nguyện cho Ông Cố Laurensô tại Đền Thánh Giuse - Ngoại Hải. Sau Thánh lễ, các đoàn tham dự lần lượt kính viếng.

Lúc 10g00 cùng ngày, phái đoàn của Tổng Giáo Phận Huế gồm các Linh mục Hạt Trưởng đã vào đến Phan Thiết và đến kính viếng Linh cữu Ông Cố Laurensô.

LỊCH PHỤNG VỤ