Người Hồi giáo và người Công giáo cùng nhau bảo vệ sự sống

15/05/2018

Người Hồi giáo và người Công giáo cùng nhau bảo vệ sự sống

Hồi giáo và Công giáo

Cùng bảo vệ sự sống

AMMAN, JORDAN – Cuộc đối thoại Hồi giáo-Công giáo vẫn tiếp diễn cách thuận lợi. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 5/2018, tại Amman, Jordan, Viện Hoàng gia về các vấn đề Liên tôn và Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ 5 với chủ đề Tôn giáo và Phẩm giá Sự sống.

Phái đoàn Hồi giáo do Hoàng thân El Hassan Bin Talal dẫn đầu Phái đoàn Công giáo do Đức giám mục Miguel Ayuso làm trưởng đoàn. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí thân thiện và cởi mở, giúp hai bên trao đổi nhiều ý kiến”, theo tuyên bố khi kết thúc Hội nghị. Trong số các điểm chung được nhấn mạnh, hai bên nói đến nghĩa vụ bảo vệ sự sống và bảo vệ phẩm giá con người. “Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa cho mọi thành viên của một gia đình nhân loại duy nhất; sự sống ấy phải được bảo vệ từ khi thụ thai đến lúc chết tự nhiên. Con người là đỉnh cao của công trình tạo dựng, được phú bẩm phẩm giá, quyền lợi và nghĩa vụ. Đó là lý do tại sao mi người đều đáng được tôn trọng, yêu thương được hưởng mọi phương thế cần thiết để sống một cuộc đời xứng đáng”.

Hai bên cùng nhau nhấn mạnh về mối tương quan mạnh mẽ giữa sự tôn trọng phẩm giá và quyền con người với sự tiến bộ và thịnh vượng của một quốc gia. Về phương diện này, “cần phải quan tâm đặc biệt đến người di dân, người tị nạn và những nạn nhân của nạn buôn người (...).

Các đại biểu Hồi giáo và các đại biểu của T Thánh cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc giáo dục giới trẻ biết tôn trọng thiên nhiên và phẩm giá của sự sống. Theo chiều hướng này, hai bên đã đồng ý rằng nên đưa vào giảng dạy ở các trường học một quy tắc đạo đức, “từ thực tế những hiện tượng tiêu cực” trong các xã hội.

Kết thúc Hội nghị, hai phái đoàn đã ký một biên bản ghi nhớ, xác nhận mong muốn tiếp tục và thể chế h sự hợp tác giữa hai bên.

(Vatican News, 12/5/2018)

Minh Đức

LỊCH PHỤNG VỤ