Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski giảng lễ tại Hà Nội

13/09/2018

Vào lúc 18h30 thứ Ba ngày 11/9/2018 Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Tân Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã gặp gỡ các thành phần dân Chúa và chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội.


Nguồn: TGP Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ