Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung 28.06.2018: Đức tin xuất phát từ sự tự do chứ không vì bị đòi buộc

28/06/2018

Nguồn: vi.radiovaticana.va

LỊCH PHỤNG VỤ