Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự cuộc gặp gỡ đại kết

23/06/2018

Nguồn: vi.radiovaticana.va
LỊCH PHỤNG VỤ