Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2017

05/10/2017
    CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2017
 
I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
      Gm. Chính tòa      Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
      Thành lập Gp        1913
      Địa chỉ                    Tòa Giám Mục Lạng Sơn
                                      04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
      Điện thoại              0205 381 0367
 
   2. Giáo phận Hưng Hóa
      Gm. Chính tòa      Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
      Gm. Phụ tá            Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
      Thành lập              1895
      Địa chỉ                   Tòa Giám Mục Hưng Hóa
                                    70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
     Điện thoại             0243 383 2453 - Fax: 0243 383 4461
 
   3. Giáo phận Bắc Ninh
      Gm. Chính tòa      Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
      Thành lập             1883
      Địa chỉ                   Toà Giám Mục Bắc Ninh
                                     537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh     
      Điện thoại              0222 382 1438    
 
   4. Tổng Giáo phận Hà Nội
      Gm. Chính tòa      Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
      Gm. Phụ tá           Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
      Gm. nghỉ hưu       Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
      Thành lập             1679
      Địa chỉ                   Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
                                     40 phố Nhà Chung - Hà Nội
      Điện thoại              0243 825 4424 107 - Fax: 024 3928 5073  
 
   5. Giáo phận Hải Phòng
     Gm. Chính tòa       Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
     Thành lập              1679
     Địa chỉ                   Tòa Giám Mục Hải Phòng
                                    46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
     Điện thoại              0225 374 5387
 
   6. Giáo phận Thái Bình
      Gm. Chính tòa       Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
      Thành lập              1936
      Địa chỉ                   Toà Giám Mục Thái Bình
                                     6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
      Điện thoại             0227 383 1361 - Fax: 0227 834 5344  
 
   7. Giáo phận Bùi Chu
      Gm. Chính tòa        Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
      Thành lập               1848
      Địa chỉ                    Toà Giám Mục Bùi Chu
                                       Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
      Điện thoại               0228 3887 514 – Fax: 0228 3887 521
 
    8. Giáo phận Phát Diệm
     Gm. Chính tòa        Đức cha Giuse Nguyễn Năng
     Gm. nghỉ hưu          Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
     Thành lập                1901
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Phát Diệm
                                      75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
     Điện thoại                 0229 386 2058 – 0229 372 4896  
 
   9. Giáo phận Thanh Hóa
     Gm. Giám quản       Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
     Thành lập                1932
     Địa chỉ                      Toà Giám Mục Thanh Hoá
                                       50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá 
     Điện thoại                 0237 385 3138 - Fax: 037 371 3599   
   
   10. Giáo phận Vinh
    Gm. Chính tòa           Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
    Gm. Phụ tá                Phêrô Nguyễn Văn Viên
    Gm. nghỉ hưu            Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
    Thành lập                  1846
    Địa chỉ                       Tòa Giám Mục Vinh 
                                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
    Điện thoại                  0238 386 1171 - Fax: 0238 386 1215 
                             
II. GIÁO TỈNH HUẾ

   1. Tổng Giáo phận Huế
      Gm. Chính tòa         Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
      Gm. nghỉ hưu           Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
                                        Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
      Thành lập                1850
      Địa chỉ                     Toà Tổng Giám Mục Huế
                                        6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
      Điện thoại                0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656 
 
   2. Giáo phận Đà Nẵng
     Gm. Chính tòa          Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
     Gm. nghỉ hưu            Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
     Thành lập                 1963
     Địa chỉ                      Toà Giám Mục Đà Nẵng 
                                       156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng - HT 143
    Điện thoại                 0236 382 6628 – Fax: 0236 387 1856    
                          
   3. Giáo phận Qui Nhơn
     Gm. Chính tòa         Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
     Gm. nghỉ hưu          Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
     Thành lập                1659
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Qui Nhơn
                                      116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 
     Điện thoại                0256 3824 360 - Fax:  0256 382 8955   
                                  
   4. Giáo phận Kontum
     Gm. Chính tòa         Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
     Gm. nghỉ hưu          Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
                                      Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
     Thành lập                1932
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Kontum
                                      146 Trần Hưng Đạo, Kontum    
                                 
   5. Giáo phận Nha Trang
     Gm. Chính tòa         Đức cha Giuse Võ Đức Minh
     Thành lập                1957
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Nha Trang
                                       22 Trần Phú, Nha Trang - HT 42
     Điện thoại                0258 352 3842 -  Fax: 0258 352 2494        
                        
   6. Giáo phận Ban Mê Thuột
     Gm. Chính tòa        Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
     Thành lập               1967
     Địa Chỉ                    Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
                                      104 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
     Điện thoại                0262 3817622        
                      
III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

   1. Giáo phận Đà Lạt
     Gm. Chính tòa        Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
     Gm. Phó                  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
     Thành lập               1960
     Địa chỉ                    Toà Giám Mục Đà Lạt
                                      9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
     Điện thoại               0263 382 2415 & 0263 383 6139     
 
   2. Giáo phận Phan Thiết
     Gm. Giám quản      Tôma Nguyễn Văn Trâm
     Thành lập                1975
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Phan Thiết
                                       422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận                      
     Điện thoại                0252 381 9560  - Fax: 0252 381 9560
 
   3. Giáo phận Phú Cường
    Gm. Chính tòa         Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
    Gm. nghỉ hưu           Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
    Thành lập                1965
    Địa chỉ                     Toà Giám Mục Phú Cường
                                     104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
    Điện thoại                 0274 382 2860 - Fax:  0274 382 1266
 
   4. Giáo phận Xuân Lộc
     Gm. Chính tòa         Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
     Gm. Phụ tá              Gioan Đỗ Văn Ngân
     Gm. nghỉ hưu          Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
     Thành lập                1965
     Địa chỉ                     Toà Giám Mục Xuân Lộc
                                       210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
     Điện thoại                0618 603 127 - Fax: 0251 378 4053       
    
   5. Giáo phận Bà Rịa
      Gm. Chính tòa          Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
      Thành lập                 2005
      Địa chỉ                      Toà Giám Mục Bà Rịa 
                                         227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
      Điện thoại                 0251 373 7873    
            
   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
      Gm. Giám quản          Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
      Gm. Phụ tá               Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
      Gm. nghỉ hưu            Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
      Thành lập                 1844
      Địa chỉ                      Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
                                         180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
      Điện thoại                  028 3930 3828 & 028 3930 0368 
      Fax                             028 3930 0598      
    
   7. Giáo phận Mỹ Tho
      Gm. Chính tòa          Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
      Thành lập                 1960
      Địa chỉ                      Toà Giám Mục Mỹ Tho
                                         32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
      Điện thoại                  0273 387 3299  - Fax : 073 3887 249      
      
   8. Giáo phận Vĩnh Long
      Gm. Chính tòa        Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
      Thành lập               1938
      Địa chỉ                    Toà Giám Mục Vĩnh Long
                                      103 Đường 3/2, Vĩnh Long
      Điện thoại               0270 3824 016        
           
   9. Giáo phận Long Xuyên
      Gm. Chính tòa         Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
      Gm. Phó                  Đức cha Giuse Trần Văn Toản
      Gm. nghỉ hưu          GioanBt Bùi Tuần
      Thành lập                1960
      Địa chỉ                     Toà Giám Mục Long Xuyên
                                        80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
      Điện thoại                0296 384 1903 – 384 6917 - Fax: 0296 384 4569
       
   10. Giáo phận Cần Thơ
      Gm. Chính tòa         Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
      Thành lập                1955
      Địa chỉ                     Toà Giám Mục Cần Thơ
                                        12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


Văn phòng HĐGMVN
LỊCH PHỤNG VỤ