Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng thăm ĐCV Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu

13/05/2018

Chiều ngày 11 tháng 05 năm 2018, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng tới thăm và huấn từ cho chủng sinh. Trong nội dung bài huấn từ, Đức Cha chia sẻ về đời sống thiêng liêng quan trọng hàng đầu trong đời tu. Thứ đến là những vấn đề như kiến thức, phương tiện để loan báo Tin Mừng.

 

Nền tảng đời tu là đời sống thiêng liêng, nếu không có nền tảng này mọi nỗ lực đào tạo là con số không. Chúng ta cần phải nối kết với Đức Giêsu, Đấng chọn gọi để chúng ta đến và ở với Ngài như xưa Ngài đã chọn gọi các môn đồ đầu tiên: “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,13-14). Đức Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của huấn luyện là “ở với Ngài”, kiến tạo mối tương quan mật thiết với Đức Giêsu để thấm nhuần tinh thần của Ngài trước khi được sai đi.


Phần tiếp theo, Đức Cha chia sẻ thao thức của các Giám mục, các nhà đào tạo của các giáo phận giáo tỉnh miền Bắc mới họp bàn tuần qua. Bên cạnh những quan tâm đời sống thiêng liêng, vấn đề tri thức, phương tiện cần thiết cho mục vụ, còn đặc biệt lưu tâm đến ngôn ngữ đọc - viết tiếng Việt, điều này cần được đào tạo trước khi bước vào Chủng viện. Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm để có được những khả năng ngôn ngữ tốt, nên đọc viết nhiều. Đặc biệt nên duy trì viết thư cho người thân. Đừng quá lệ thuộc những phương tiện hiện đại, sẽ làm mất đi khả năng, cách thức biểu lộ tình cảm quý giá hữu ích cũng như thói quen viết - đọc.

 

Sau bài huấn dụ là những câu hỏi của một số chủng sinh về chủ đề liên quan đến năm phụng vụ: “Đồng hành cùng các gia đình trẻ”. Đức Cha nói lên những thách đố chung của thời đại và quan điểm rõ ràng của Giáo Hội trước những vấn nạn.