Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (video)

21/06/2018
Trong tập sách này, danh sách Các Thánh Tử Đạo được xếp theo thứ tự alphabet, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp một danh sách theo thứ tự ngày ...

Thiên Chúa ban Mười Lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta

21/06/2018
Thiên Chúa không ra lệnh, nhưng muốn đối thoại với chúng ta. Vì thế Ngài ban “Mười Lời” cho con người là các con cái Ngài.

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 19.06.2018: Kitô hữu cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương họ

20/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 19.06.2018: Kitô hữu cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương họ

Sắc lệnh ban ơn toàn xá Tòa Ân Giải tối cao về Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2018

19/06/2018
Sắc lệnh ban ơn toàn xá Tòa Ân Giải tối cao về Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta thứ năm 14.06.2018: Sỉ nhục giết tương lai của người khác

15/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện Marta thứ năm 14.06.2018: Sỉ nhục giết tương lai của người khác

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 13.06.2018: Ước mong sống tràn đầy hạnh phúc

14/06/2018
Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 13.06.2018: Ước mong sống tràn đầy hạnh phúc

Giới thiệu Sở Kiện - nơi khai mạc Năm Thánh Giáo tỉnh Hà Nội ngày 19/6/2018

14/06/2018
Sở Kiện hiện là trung tâm tổ chức các sự kiện công giáo quan trọng của Tổng Giáo Phận, Giáo Tỉnh Hà Nội và Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 12.06.2018: Kitô hữu là muối và ánh sáng cho tha nhân

13/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 12.06.2018: Kitô hữu là muối và ánh sáng cho tha nhân

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 11.06.2018: Rao giảng Tin mừng với Chúa Thánh Thần và phục vụ

12/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 11.06.2018: Rao giảng Tin mừng với Chúa Thánh Thần và phục vụ

Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng ân Thánh nhạc

11/06/2018
Linh mục nhạc sư Phêrô Kim Long - cả một đời cống hiến cho nền Thánh nhạc Việt Nam - sẽ mừng lễ Kim Khánh linh mục của mình vào ...