Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (ngày 28/7 - video)

Ngày 28 - 07: Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên

Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

18/07/2018
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho thiếu nhi

13/07/2018
Thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho thiếu nhi

Sở kiện - Trung tâm hành hương các Thánh TĐVN Giáo tỉnh Hà Nội

13/07/2018
Sở Kiện nổi bật với khu trưng bày thánh tích của các vị tử đạo như: sợi dây trói cha Thánh Phêrô Lê Tùy, hũ đất thấm máu cha Thánh ...

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

04/07/2018
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018
Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản

02/07/2018
Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

30/06/2018
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung 28.06.2018: Đức tin xuất phát từ sự tự do chứ không vì bị đòi buộc

28/06/2018
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung 28.06.2018: Đức tin xuất phát từ sự tự do chứ không vì bị đòi buộc

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sài Gòn

28/06/2018
"Chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa và yêu thương người chung quanh" là hai tâm tình mà Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng muốn gợi lên cho cộng đoàn ...

Đồng hành cùng Gia đình trẻ: ‘3 không’ trong bữa cơm gia đình

27/06/2018
ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn đồng hành cùng Gia đình trẻ: ‘3 không’ trong bữa cơm gia đình