Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

27/06/2018
Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares Minh (ngày 26/06 - video)

26/06/2018
Ngày 26-06: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares Minh

Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng (video)

24/06/2018
Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng

Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự cuộc gặp gỡ đại kết

23/06/2018
GENÈVE. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi Hội Đồng đại kết các Giáo Hội Kitô đẩy mạnh sứ mạng loan báo Tin Mừng song song với các hoạt động đại ...

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ ở Genève: Thiên Chúa vui mừng khi chúng ta yêu thương và tha thứ cho nhau

23/06/2018
GENÈVE. Trong thánh lễ duy nhất cử hành tại Genève, Thụy Sĩ chiều ngày 21-6-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu sống tình con thảo với Chúa ...

Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (video)

21/06/2018
Trong tập sách này, danh sách Các Thánh Tử Đạo được xếp theo thứ tự alphabet, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp một danh sách theo thứ tự ngày ...

Thiên Chúa ban Mười Lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta

21/06/2018
Thiên Chúa không ra lệnh, nhưng muốn đối thoại với chúng ta. Vì thế Ngài ban “Mười Lời” cho con người là các con cái Ngài.

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 19.06.2018: Kitô hữu cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương họ

20/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 19.06.2018: Kitô hữu cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương họ

Sắc lệnh ban ơn toàn xá Tòa Ân Giải tối cao về Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2018

19/06/2018
Sắc lệnh ban ơn toàn xá Tòa Ân Giải tối cao về Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta thứ năm 14.06.2018: Sỉ nhục giết tương lai của người khác

15/06/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện Marta thứ năm 14.06.2018: Sỉ nhục giết tương lai của người khác