Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình Yêu

Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình Yêu

Hát là hai lần cầu nguyện: Kinh Kính Mừng

26/07/2018
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Hát là hai lần cầu nguyện: Tôi thâm tín

26/07/2018
Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai, hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng dù là muôn chiều ...

Thánh Jose Fernandez - Hiền (ngày 24/07 - video)

24/07/2018
Quan khuyên cha bỏ đạo, đạp lên Thánh Giá thì sẽ được tha và làm quan thông ngôn, cha đáp: “Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa ...

Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

20/07/2018
Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

18/07/2018
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho thiếu nhi

13/07/2018
Thăng tiến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho thiếu nhi

Sở kiện - Trung tâm hành hương các Thánh TĐVN Giáo tỉnh Hà Nội

13/07/2018
Sở Kiện nổi bật với khu trưng bày thánh tích của các vị tử đạo như: sợi dây trói cha Thánh Phêrô Lê Tùy, hũ đất thấm máu cha Thánh ...

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

04/07/2018
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018
Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản

02/07/2018
Hòa đồng để loan báo Tin Mừng - Gặp gỡ Đức cha Giuse Trần Văn Toản