Cuộc chơi xướng họa Vần thơ dâng Mẹ

Cuộc thi có mục đích: – Cổ võ giới trẻ ý thức và tích cực sống thánh thiện qua định hướng đoan hứa khiết tịnh được hô hào trên trang ...

Đọc sách: Mẹ Têrêsa - Hãy đến làm ánh sáng của Ta

27/04/2009
Sách do một linh mục dòng Thừa sai Bác ái, người để cử phong thánh cho Chân phước Têrêsa thành Calcutta, Giám đốc Trung tâm Mẹ Têrêsa, biên soạn và ...

Cuộc xướng họa thi ca giữa thánh Philipphê Phan Văn Minh và các thi sĩ trong và ngoài Công giáo

19/04/2009
Trong hai bài đáp họa, Thánh Philipphê Minh đã khai thác những lẽ đời quen thuộc như: “Xưa nay đau khổ do tham vọng” và “Thượng bất oán Thiên, ...

Giáo xứ Đa Minh Phú Nhuận: Triển lãm “Tôn giáo và Nhân Văn lần thứ II”

14/04/2009
Cuộc triển lãm quy tụ nhiều họa sĩ, điêu khắc gia với những tác phẩm nghệ thuật thể hiện ba cuộc gặp gỡ, qua sự cảm nhận của Đức cha ...

Nhân Thứ Sáu Tuần Thánh 2009, đọc mấy vần thơ Công giáo Việt Nam

10/04/2009
Trong số các cây bút công giáo, ngoài những vị mà tên tuổi đã quen thuộc đối với giới thưởng lãm, có một danh tánh khá lạ. Đó là Thánh ...