“Tài liệu Học hỏi & Sống Năm Thánh 2010” (Ban Giáo lý giáo phận Cần Thơ)

Tập sách gồm 3 phần. Theo lời giới thiệu, nội dung và dàn bài của Phần Một và Phần Hai theo sát “Thư HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa công ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 4

26/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn trưởng thành

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 3

19/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn phát triển

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 2

12/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn hình thành

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 1

05/12/2009
Ý nghĩa: thời điểm của ân sủng, thời điểm của canh tân; Mục đích: khơi dậy tâm tình hân hoan và cảm tạ; thúc đẩy công cuộc củng cố đức ...

DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

20/11/2009
Giây phút này, giáo xứ Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đang là tâm điểm của Giáo Hội Việt Nam. Tất cả Hội đồng Giám mục Việt Nam ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh (Phần Mở & Phần Một)

20/11/2009
Tài liệu Học hỏi này được soạn thảo với mục đích giúp cộng đồng dân Chúa học hỏi trong Năm Thánh, cụ thể là khơi dậy nơi các tín hữu ...

Năm Thánh 2010: Hướng về Kẻ Sở

12/11/2009
Kẻ Sở đã từng là thủ phủ của Địa phận Tây Đàng Ngoài cho tới khi Tòa giám mục được dời về Hà Nội. Sau khi Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trị), ...

Chương trình học hỏi trong Năm Thánh 2010

12/11/2009
Tài liệu gồm 2 phần phụ (mở & kết) và 3 phần chính (một: mầu nhiệm; hai: hiệp thông; ba: sứ vụ)

Tuần Cửu nhật cầu nguyện trước ngày khai mạc Năm Thánh 2010 (GP Hải Phòng)

12/11/2009
Trong Năm thánh này, Chúa nhắc lại với ta một cách mạnh mẽ hơn lời mời gọi của Ngài: “Hãy theo Thầy”; Chúa mời gọi ta cương quyết vứt bỏ ...

Tuần Cửu nhật cầu nguyện trước ngày khai mạc Năm Thánh 2010 (Tổng giáo phận TP.HCM)

08/11/2009
Trong Thư Công bố Năm Thánh 2010 gửi Cộng đồng dân Chúa, HĐGM Việt Nam đã đề nghị: “Cách cụ thể, chúng tôi đề nghị tất cả Dân Chúa ...