Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 2

Hiệp thông trong kinh nguyện và Thánh Thể

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 4/2010, Tuần 2

05/04/2010
Nhiệm vụ xây dựng trần thế, nơi công chính, bình an và niềm vui ngự trị

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 4/2010, Tuần 1

29/03/2010
Hướng tới cùng đích, Giáo Hội ý thức mình là Giáo Hội lữ hành, là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa (loan báo Tin Mừng, lập cộng ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 4

22/03/2010
Nước Thiên Chúa là thế giới của yêu thương, công lý, bình an và hoan lạc

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 3

15/03/2010
Nước Thiên Chúa là chính Đức Kitô hay Đức Kitô là hiện thân của Nước Thiên Chúa

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 2

08/03/2010
Nước Thiên Chúa đang phát triển trong trần gian: có đó nhưng chưa hoàn thành

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 1

26/02/2010
Hướng tới cùng đích, Giáo Hội ý thức mình không sống cho chính mình, nhưng cho Đức Kitô và Nước Trời

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 2/2010, Tuần 4

20/02/2010
Giáo Hội ý thức mình là thánh nhưng còn phải nên thánh bởi gồm những tội nhân

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 2/2010, Tuần 3

19/02/2010
Giáo Hội ý thức mình là một tổ chức theo phẩm trật. Giáo Hội tông truyền

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 2/2010, Tuần 2

13/02/2010
Giáo Hội ý thức mình là một với Giáo Hội phổ quát. Giáo Hội duy nhất

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 2/2010, Tuần 1

06/02/2010
Tìm về cội nguồn, Giáo Hội ý thức mình thuộc về Chúa, và đồng thời cũng là tổ chức hữu hình. Hai chiều kích thần linh và nhân linh của ...