Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 4

Phát huy sự tham gia của giáo dân vào việc quản trị giáo xứ

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3

19/07/2010
Xây dựng Giáo Hội tham gia bằng cách củng cố quan hệ bình đẳng và tinh thần đồng trách nhiệm giữa các Kitô hữu

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2

12/07/2010
Xây dựng Giáo Hội tham gia bằng cách khơi lên ý thức về Giáo Hội và ý thức xây dựng Giáo Hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 1

05/07/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn xây dựng sự hiệp thông theo mô hình Giáo Hội tham gia

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 4

28/06/2010
Tương quan giữa Kitô hữu giáo sĩ và Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 3

14/06/2010
Vai trò của Kitô hữu giáo sĩ trong Giáo Hội

TÀI LIỆU HỌC HỎI TRONG NĂM THÁNH (Toàn tập)

03/06/2010
Tài liệu Học hỏi này được soạn thảo với mục đích giúp cộng đồng dân Chúa học hỏi trong Năm Thánh, cụ thể là khơi dậy nơi các tín hữu ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 2

31/05/2010
Vai trò của Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1

24/05/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn trở nên một gia đình hơn một phẩm trật

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 4

17/05/2010
Hiệp thông trong đức ái

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 3

10/05/2010
Hiệp thông trong niềm tin và hy vọng nhờ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ