SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010

Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1

25/10/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn theo Chúa Giêsu trên con đường nhập thể

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4

18/10/2010
Đối thoại với các tôn giáo

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3

11/10/2010
Đối thoại với văn hóa dân tộc

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 2

04/10/2010
Đối thoại với người nghèo

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 1

27/09/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn đổi mới phương thức rao giảng Tin Mừng

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 4

20/09/2010
Thăng tiến sứ vụ mục tử

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 3

13/09/2010
Thăng tiến sứ vụ tư tế

Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long

11/09/2010
Hòa chung niềm vui của đất nước và tỏ lòng tri ân với tiền nhân, chúng ta tái khẳng định tinh thần đồng hành với dân tộc. Tình hiệp thông ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 2

06/09/2010
Thăng tiến sứ vụ tiên tri

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 1

30/08/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn đổi mới nhiệt tình loan báo Tin Mừng