Bộ Giáo Lý Đức Tin: Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin

Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Bộ Giáo lý Đức Tin, được sự đồng thuận của các Bộ thẩm quyền thuộc Tòa Thánh và sự đóng góp của Ủy ...