Tù nhân Panama làm tòa giải tội cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019


Vatican: Bệnh viện dã chiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo*

12/11/2018

Bộ Tuyên thánh: Chân phước Michael Giedrojć và 23 vị Tôi tớ Chúa khác

09/11/2018

Chủ đề của Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 52 (năm 2019)

07/11/2018

ĐTC Phanxicô và Tổng Tu nghị dòng Scalabrini

07/11/2018

Châu Mỹ Latinh: Mục vụ nhân quyền và dân bản địa

06/11/2018

19 vị tử đạo tại Algeria sẽ được tuyên chân phước

03/11/2018

Tòa Thánh gửi Sứ điệp nhân Lễ Deepavali 2018

01/11/2018

GH Bangladesh: Ưu tiên chăm sóc trẻ em

31/10/2018

ĐTC Phanxicô: Bài giảng bế mạc Thượng HĐGM

31/10/2018
Lắng nghe, gần gũi, làm chứng: ba chặng cơ bản trên hành trình đức tin

GH Philippines và mục vụ tù nhân

30/10/2018