"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào"

Chúng con yêu quí, Cha đố chúng con dụ ngôn chúng ta vừa nghe có tên là dụ ngôn gì đó? Thưa, dụ ngôn mười cô trinh nữ. Rất chính xác. Chúng con ...

Kinh Kính Mừng của một cậu bé Tin Lành

11/10/2017
Một cậu bé 6 tuổi đọa Tin lành thường nghe các bạn Công giáo của cậu đọc kinh Kính mừng. Cậu bé rất thích Kinh này đến nỗi cậu đã ...

"Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách."

10/10/2017
Thiếu nhi chúng con yêu quí, chúng ta vừa được nghe một dụ ngôn khác nữa của Chúa Giêsu. Dụ ngôn này có nhiều ý nghĩa. Cha chọn ý nghĩa ...

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi"

06/10/2017
Thiếu nhi chúng con yêu quí. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tháng 10. Cha đố chúng con tháng 10 có cái gì đặc biệt nào? Là tháng Mân côi ...

"Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi."

02/10/2017
Lại một lần nũa chúng con được nghe Chúa nói về một vườn nho. Vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã ...

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi

25/09/2017
Thiếu nhi chúng con yêu quí, Chúng ta vừa nghe một dụ ngôn nữa của Chúa Giêsu. Cha đố chúng con qua dụ ngôn hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta ...

"Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?"

18/09/2017
Trong cuộc sống hằng ngày chúng con thấy người ta đối xử công bằng với nhau đã là điều tốt đẹp lắm rồi. Nhưng ở đây cha thấy, từ việc ...

"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy"

12/09/2017
Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ...

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó"

05/09/2017

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"

30/08/2017
Lời Chúa dạy thứ nhất Chúa bảo “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo”. Chúa không ép chúng ta ...

Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

25/08/2017
Chúng ta vừa được nghe một bài Tin Mừng rất đặc biệt trong Tin Mừng thánh Máthêo. Trong bài Tin Mừng này chúng ta được chứng kiến một việc hết ...