Điều răn trọng nhất ?

Chúng con thân mến! Lời Chúa chúng con vừa nghe nói về luật yêu thương. Ai trong chúng con trong nhà có máy vi tính, chúng con giờ tay lên cho cha ...

"Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi."

02/10/2017
Lại một lần nũa chúng con được nghe Chúa nói về một vườn nho. Vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã ...

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi

25/09/2017
Thiếu nhi chúng con yêu quí, Chúng ta vừa nghe một dụ ngôn nữa của Chúa Giêsu. Cha đố chúng con qua dụ ngôn hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta ...

"Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?"

18/09/2017
Trong cuộc sống hằng ngày chúng con thấy người ta đối xử công bằng với nhau đã là điều tốt đẹp lắm rồi. Nhưng ở đây cha thấy, từ việc ...

"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy"

12/09/2017
Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ...

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó"

05/09/2017

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"

30/08/2017
Lời Chúa dạy thứ nhất Chúa bảo “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo”. Chúa không ép chúng ta ...

Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

25/08/2017
Chúng ta vừa được nghe một bài Tin Mừng rất đặc biệt trong Tin Mừng thánh Máthêo. Trong bài Tin Mừng này chúng ta được chứng kiến một việc hết ...

Tìm hiểu về Đức Thánh Cha Phanxicô trong 4 phút

24/08/2017
Từ thời điểm ngài bước ra ban công Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, khi được bầu lên ngai giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh ...

Lòng tin của bà mạnh thật

14/08/2017
Khi ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con ...

"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"

08/08/2017
Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia Biển Hồ trước. Còn Ngài thì ở lại giải tán dân ...