Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

Hạnh Thánh Domingo Henares - Minh, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2018
Làm sao tôi dám bước lên ảnh Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất mà mọi người phải tôn kính thờ lạy.

Hạnh Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2018
Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng (video)

24/06/2018
Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng

Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (video)

21/06/2018
Trong tập sách này, danh sách Các Thánh Tử Đạo được xếp theo thứ tự alphabet, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp một danh sách theo thứ tự ngày ...

Trung tâm hành hương Ba Giồng (Giáo phận Mỹ Tho)

21/06/2018
Trung tâm hành hương Ba Giồng nằm trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Giồng - một họ đạo lâu đời nhất của Giáo phận Mỹ Tho.

Hạnh Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, tử đạo ngày 17/06/1862

17/06/2018
Ngày 17/06/1862, vị tôi tớ Chúa bị dẫn đi thiêu sống. Khi ngọn lửa sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống nên đã vung dao chém ...

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Chứng nhân đức tin Nguyễn Đức Mạo bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc. Thi hài ngài được rước về an táng trong nhà thờ Phú Yên.

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Ông Nguyên sống đời Công giáo đạo hạnh gương mẫu, gia thất khá giả, làm việc phúc đức, nâng đỡ người nghèo nên được dân làng kính yêu mộ mến. ...

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Vị chứng nhân đức tin Đaminh Nguyễn Đức Nhi chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc, dưới thời vua Tự Đức. Thi hài của ngài được chôn ...

Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Lần cuối cùng, ngày 15/06/1862 quan truyền lệnh cho ông Tương chà đạp Thánh Giá, nhưng ông cựu chánh tổng nhất tâm trung kiên với Chúa. Ông Tương lãnh bản ...