Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (27.5.2018 – Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi)

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân ...

Cãi nhau (22.5.2018 – Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên B)

21/05/2018
Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai ...

Nếu Thầy có thể (21.5.2018 – Thứ Hai Tuần 7 Thường Niên B)

20/05/2018
Ðức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi ...

Hãy nhận lấy Thánh Thần (20.5.2018 – Chúa nhật – Chúa Thánh Thần hiện xuống)

19/05/2018
Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng ...

Nước Hằng sống (19.5.2018 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống)

18/05/2018
Ông Phêrô nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Ðức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, ...

Hãy theo Thầy (18.5.2018 – Thứ Sáu Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

17/05/2018
Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. ...

Để họ được nên một (17.5.2018 – Thứ Năm Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

16/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào ...

Xin Cha gìn giữ họ (16.5.2015 – Thứ Tư Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

15/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để ...

Con cầu nguyện cho họ (15.5.2018 – Thứ Ba Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

14/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ...

Chúa chọn ai (14.5.2018 – Thứ Hai: Thánh Matthia, tông đồ)

13/05/2018
“Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giuđa ...

Có Chúa cùng hoạt động (13.5.2018 – Chúa nhật 7 Phục sinh: Chúa Thăng thiên)

12/05/2018
Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và ...