Con phải làm gì? (25.1.2019 – Thứ Sáu - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại – Kết thúc tuần Hiệp nhất)

Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.

Họ hết rượu rồi (20.1.2019 – Chúa Nhật 2 TN, Năm C)

19/01/2019
Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Kêu gọi người tội lỗi (19.1.2019 – Thứ Bảy Tuần 1 TN)

18/01/2019

Thấy họ có lòng tin (18.1.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 TN – Tuần lễ cầu cho Kitô hữu hiệp nhất)

17/01/2019
Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ xát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào ...

Chạnh lòng thương (17.1.2019 – Thứ Năm Tuần 1 TN - Thánh Antôn, Viện phụ)

16/01/2019
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

Bà phục vụ các Ngài (16.1.2019 – Thứ Tư Tuần 1 TN)

15/01/2019
Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Đấng Thánh của Thiên Chúa (15.1.2019 – Thứ Ba Tuần 1 TN)

14/01/2019
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong ...

Thấy - Gọi - Bỏ - Theo (14.1.2019 – Thứ Hai Tuần 1 TN)

13/01/2019
Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

Trời mở ra (13.1.2019 – Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)

12/01/2019

Mọi người đều đến với ông (12.1.2019 – Thứ Bảy)

11/01/2019
Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống.

Hãy đi trình diện tư tế (11.1.2019 – Thứ Sáu)

10/01/2019
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.