Để trẻ em đến với Thầy (18-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên B)

Ðức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.”

Em nhỏ và kẻ bé mọn (14-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục)

13/08/2018
Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy ...

Để khỏi làm cớ sa ngã (13-8-2018 – Thứ Hai Tuần 19 Thường niên B)

12/08/2018
Ðức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì ...

Bánh trường sinh (12-8-2018 – Chúa Nhật 19 Thường niên B)

11/08/2018
"...Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ...

Học hỏi Tin Mừng: Chúa nhật 19 Thường niên B

10/08/2018
Bạn có kinh nghiệm thấy mình bị mất đức tin, rồi tìm lại được đức tin không? Bạn có thấy niềm tin vào Chúa Giê-su đem lại sức sống cho ...

Tại anh em kém tin (11-8-2018 - Thứ Bảy: Thánh Clara, trinh nữ)

10/08/2018
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại ...

Mang nhiều hoa trái (10-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

09/08/2018
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một ...

Anh là tảng đá (9-8-2018 – Thứ Năm Tuần 18 Thường niên B)

08/08/2018
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần ...

Lòng tin của bà lớn thật (8-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Đaminh, linh mục)

07/08/2018
Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng ...

Xin cứu con (7-8-2018 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên B)

06/08/2018
Thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: ...

Hãy nghe Người (6-8-2018 - Lễ Chúa hiển dung)

05/08/2018
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như ...