Hằng ghi nhớ trong lòng (9.6.2018 – Thứ Bảy – Lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ)

"...Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung ...

Tảng đá góc (4.6.2018 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên B)

03/06/2018
"...tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”

Vì muôn người (3.6.2018 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B)

02/06/2018
Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. ...

Không chỗ tựa đầu (2.7.2018 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên)

01/06/2018
Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Chúng tôi không biết (2.6.2018 – Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên B)

01/06/2018
Người đang đi trong Ðền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? hay ...

Không chỗ tựa đầu (2.7.2018 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên)

01/06/2018
Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.

Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc (01.6.2018 – Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên B)

31/05/2018
Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Ðền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ ...

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2018 – Thứ Năm – Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét)

30/05/2018
“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa ...

Không được như vậy (30.5.2018 – Thứ Tư Tuần 8 Thường niên)

29/05/2018
Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người ...

Bỏ mọi sự vì Thầy (29.5.2018 – Thứ Ba Tuần 8 Thường niên)

28/05/2018
Ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng ...

Tôi phải làm gì? (28.5.2018 – Thứ Hai Tuần 8 Thường niên)

27/05/2018
Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” ...