Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời (Thứ Sáu 02.11.1018)

Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con. Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen.

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy. (28.10.2018 Chúa Nhật 30 TN năm B)

27/10/2018
Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu giãi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng ...

Nếu các ông không chịu sám hối…(27.10.2018 Thứ Bảy 29 TN)

26/10/2018
Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái cỏn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn ...

Thời đại này, sao lại không biết nhận xét ? (26.10.2018 Thứ Sáu 29 TN)

25/10/2018
Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng nơi lòng những ai ham ...

Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ (25.10.2018 Thứ Năm 29 TN)

24/10/2018
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều (24.10.2018 Thứ Tư 29 TN)

23/10/2018
xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh, và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen.

Phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức (23.10.2018 Thứ Ba 29 TN)

22/10/2018
Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa.

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? (22.10.2018 Thứ Hai 29 TN)

21/10/2018
Lạy Cha chí nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu ...

Con Người hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (21.10.2018 Chúa Nhật 29 TN năm B)

20/10/2018
Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói (20.10.2018 Thứ Bảy tuần 28 TN)

19/10/2018

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi (19.10.2018 Thứ Sáu tuần 28 TN)

18/10/2018
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt đời mình trong tay Cha. Xin cho con cũng đặt đời con trong tay Chúa.