Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2018 – Chúa Nhật - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả)

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.

Như Cha trên trời (19.6.2018 – Thứ Ba Tuần 11 Thường niên B)

18/06/2018
"...Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái ...

Ai xin, hãy cho (18.6.2018 – Thứ Hai Tuần 11 Thường niên B)

17/06/2018
"...Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi."

Bông lúa trĩu hạt (17.6.2018 – Chúa Nhật 11 Thường niên B)

16/06/2018
“Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó ...

Có thì nói có (16.06.2018 - Thứ Bảy Tuần 10 Thường niên B)

15/06/2018
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa...."

Ngoại tình trong lòng (15.6.2018 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên B)

14/06/2018
"Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn ...

Chớ giết người (14.6.2018 – Thứ Năm Tuần 10 Thường niên B)

13/06/2018
"...Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ ...

Để kiện toàn (13.6.2018 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên B)

12/06/2018
Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi ...

Muối cho đời (12.6.2018 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên B)

11/06/2018
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ...

Nước Trời đã đến gần (11.6.2018 – Thứ Hai – Thánh Barnaba, tông đồ)

10/06/2018
"...Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở ...

Ai là anh em tôi (10.6.2018 – Chúa Nhật 10 Thường niên năm B)

09/06/2018
“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”