Vừa mang đèn, vừa mang dầu (31-8-2018 – Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên B)

Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa ...

Đạo đức giả (27-8-2017 – Thứ Hai: Thánh nữ Mônica)

26/08/2018
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà ...

Lời ban sự sống (26-8-2018 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B)

25/08/2018
Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

Là anh em với nhau (25-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên B)

24/08/2018
“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo ...

Cứ đến mà xem (24-8-2018 – Thứ Sáu: Thánh Barthôlômêô, Tông đồ)

23/08/2018
Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen ...

Tiệc cưới đã sẵn sàng (23-8-2018 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên B)

22/08/2018
Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin ...

Tôi là nữ tì của Chúa (22-8-2018 - Thứ Tư: Đức Maria Trinh Nữ Vương)

21/08/2018
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, ...

Học hỏi Tin Mừng: Chúa nhật 21 Thường niên

20/08/2018
Thi thoảng bạn vẫn gặp những câu Lời Chúa thật chướng tai, không thể chấp nhận được. Bạn có thể ghi lại những câu đó để tìm hiểu sâu hơn ...

Lạc đà qua lỗ kim (21-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Piô X, Giáo hoàng )

20/08/2018
Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

Tôi còn thiếu điều gì? (20-8-2018 – Thứ Hai: Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh)

19/08/2018
Ðức Giêsu đáp: “Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ” và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” ...

Tôi là bánh (19-8-2018 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên B)

18/08/2018
Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban ...