Đi đi! (Thứ Tư tuần 13 Thường niên B - 04.7.2018)

Quỷ hấp dẫn con người bằng quyền lực và tri thức của chúng. Nhưng thực sự chúng là kẻ thù không đội trời chung của con người.

Xây trên nền đá (28.6.2018 – Thứ Năm Tuần 12 Thường niên B)

27/06/2018
"...Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn ...

Cứ xem quả thì biết họ (27.6.2018 – Thứ Tư Tuần 12 Thường niên B)

26/06/2018
Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là ...

Cửa hẹp và đường chật (26.6.2018 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên B)

25/06/2018
"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường ...

Lấy xà ra khỏi mắt (25.6.2018 – Thứ Hai Tuần 12 Thường niên B)

24/06/2018
Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng ...

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2018 – Chúa Nhật - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả)

23/06/2018
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.

Người sẽ thêm cho (23.6.2018 – Thứ Bảy tuần 11 Thường niên B)

22/06/2018
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. ...

Kho tàng ở đâu, tim ở đó (22.6.2018 – Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên B)

21/06/2018
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét ...

Lạy Cha chúng con (21.6.2018 – Thứ Năm Tuần 11 Thường niên B)

20/06/2018
“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ ...

Đấng thấy nơi kín đáo (20.6.2018 – Thứ Tư Tuần 11 Thường niên B)

19/06/2018
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ...

Như Cha trên trời (19.6.2018 – Thứ Ba Tuần 11 Thường niên B)

18/06/2018
"...Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái ...