Đụng đến áo (5.2.2019 – Thứ Ba Tuần 4 TN – Lễ nhớ Thánh nữ Agatha)

Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.

Bông lúa trĩu hạt (01.2.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 TN)

31/01/2019
Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

Đặt trên đế (31.1.2019 – Thứ Năm Tuần 3 TN – Lễ nhớ Thánh Gioan Boscô)

30/01/2019
Bởi lẽ chỉ như thế, sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa, thứ bình an khác hẳn, đó là Bình An của Chúa.

Hạt giống (30.1.2019 – Thứ Tư Tuần 3 TN)

29/01/2019
Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Đây là mẹ tôi (29.1.2019 – Thứ Ba Tuần 3 TN)

28/01/2019
Hôm nay chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và ...

Vào nhà một người mạnh (28.1.2019 – Thứ Hai Tuần 3 TN – Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô)

27/01/2019
Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.

Năm hồng ân của Chúa (27.1.2019 – Chúa Nhật 3 TN, năm C)

26/01/2019
xin cho chúng con thấy Ngài nơi nụ cười người ta trao cho nhau trên đường phố, nơi những hy sinh vô vị lợi, và cả nơi những thao thức của ai đó, muốn ...

Vào nhà, vào thành phố (26.1.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 TN – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô)

25/01/2019
Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Con phải làm gì? (25.1.2019 – Thứ Sáu - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại – Kết thúc tuần Hiệp nhất)

24/01/2019
Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.

Chữa lành nhiều bệnh nhân (24.1.2019 – Thứ Năm Tuần 2 TN - Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô)

23/01/2019
“Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”

Anh giơ tay ra! (23.1.2019 – Thứ Tư Tuần 2 TN)

22/01/2019
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.