Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được (09-9-2018 – Chúa Nhật Tuần 23 TN B)

Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì ...

Lời có uy quyền (04-9-2018 – Thứ Ba Tuần 22 TN B)

03/09/2018
Thế giới hôm nay dễ bị tấn công và thống trị bởi các thần ô uế. Thần ô uế có mặt ở khắp nơi, và có sức hấp dẫn mê hoặc ...

Trả lại tự do (03-9-2018 – Thứ Hai Tuần 22 TN B)

02/09/2018
Khi đọc Tin Mừng Luca và cả sách Công vụ Tông đồ dưới ánh sáng từ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu từ từ thực hiện những ...

Từ trái tim con người (02-9-2018 – Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B)

01/09/2018
‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật ...

Vào mà hưởng niềm vui (1-9-2018 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên B)

31/08/2018
Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh ...

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (31-8-2018 – Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên B)

30/08/2018
Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa ...

Học hỏi Tin Mừng: Chúa nhật 22 Thường niên (Năm B)

30/08/2018
Khi đọc bài Tin Mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác chính bạn về một điều gì đó không? Trong 12 thói xấu được kể ở Mc 7,21-22, ...

Hãy sẵn sàng (30-8-2018 – Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên B)

29/08/2018
Đức Giêsu nói với các đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: ...

Đầu Gioan Tẩy giả (29-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết)

28/08/2018
Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ ...

Bên trong, bên ngoài (28-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)

27/08/2018
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều ...

Đạo đức giả (27-8-2017 – Thứ Hai: Thánh nữ Mônica)

26/08/2018
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà ...