Thông báo về dời ngày Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế

Thông báo về dời ngày Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế

Thông báo về Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và Tri Ân Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie

12/12/2016