Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại TGP Huế

Vào lúc 08g30 ngày 16.4.2017, tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ tế Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh. Cùng đồng ...

Thông báo của Tòa TGM Huế về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 13.5.2017

01/04/2017

Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm 2017 của Linh mục Đoàn Giáo phận Huế

17/03/2017
Đức TGM Giuse mời gọi mọi người hướng lòng về Thánh Cả Giuse, Đấng Quan Thầy của Giáo Hội Việt Nam, đỡ đầu cho kết quả dịp tĩnh tâm này. ...

Lịch Sám Hối Mùa Chay 2016 – Giáo Hạt Đà Nẵng

12/12/2016

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo phận Nha Trang

12/12/2016

Thông báo về Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và Tri Ân Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie

12/12/2016